ქართული ავეჯის კლასტერის გაწევრიანების სქემა

29.03.2019
news
ქართული ავეჯის კლასტერის ბორდმა, საერთაშორისო კონსულტანდებთან ერთად შეიმუშავა გაწევრიანების ახალი სქემა.

ოქროს წევრობისგან მიღებული სარგებელი:

საექსპორტო მზაობის მხარდაჭერა
უპირატესობის მინიჭება „აწარმოე საქართველოს“ პროგრამაში - საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მისაღებად
უპირატესობის მინიჭება USAID/EU პროგრამებში მონაწილეობის მისაღებად
დიზაინერთა ქსელთან ხელმისაწვდომობა - პროექტები/სტაჟიორები
ტექნოპარკის შესაძლებლობებთან ხელმისაწვდომობა პრეფერენციალური პირობებით
კლასტერის მეშვეობით ტენდერებში მონაწილეობა და პროდუქციის გაყიდვის გაძლიერება
საქართველოს ფარგლებს გარეთ ვიზიტებში მონაწილეობის მიღების უპირატესობა
საქართველოს სამთავრობო ორგანოების პროგრამებში  მონაწილეობა -  უნარ-ჩვევები, ინოვაციები, ტექნიკური მხარდაჭერა, ექსპორტი და სხვა
საქართველოს ტერიტორიაზე გამოფენებში მონაწილეობის მიღების უპირატესობა
კლასტერის მენეჯერის საშუალების ინფორმაციის ნაკადის მიღება
სხვა კლასტერებთან ურთიერთობის საშუალება  - საქართველოში არსებული კლასტერები და სხვა ავეჯის კლასტერები საქართველოს ფარგლებს გარეთ

 

 

 

 • საექსპორტო მზაობის მხარდაჭერა
 • უპირატესობის მინიჭება „აწარმოე საქართველოს“ პროგრამაში - საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მისაღებად
 • უპირატესობის მინიჭება USAID/EU პროგრამებში მონაწილეობის მისაღებად
 • დიზაინერთა ქსელთან ხელმისაწვდომობა - პროექტები/სტაჟიორები
 • ტექნოპარკის შესაძლებლობებთან ხელმისაწვდომობა პრეფერენციალური პირობებით
 • კლასტერის მეშვეობით ტენდერებში მონაწილეობა და პროდუქციის გაყიდვის გაძლიერება
 • საქართველოს ფარგლებს გარეთ ვიზიტებში მონაწილეობის მიღების უპირატესობა
 • საქართველოს სამთავრობო ორგანოების პროგრამებში  მონაწილეობა -  უნარ-ჩვევები, ინოვაციები, ტექნიკური მხარდაჭერა, ექსპორტი და სხვა
 • საქართველოს ტერიტორიაზე გამოფენებში მონაწილეობის მიღების უპირატესობა
 • კლასტერის მენეჯერის საშუალების ინფორმაციის ნაკადის მიღება
 • სხვა კლასტერებთან ურთიერთობის საშუალება  - საქართველოში არსებული კლასტერები და სხვა ავეჯის კლასტერები საქართველოს ფარგლებს გარეთ

 

ჩვეულებრივი წევრობისგან მიღებული სარგებელი:

 

 1. კლასტერის მენეჯერის მიერ გაწეული სერვისები, დონორების მოზიდვის შესაძლებლობა 
 1. კლასტერს შეუძლია მოაგვაროს ისეთი გამოწვევები, რასაც ერთი მეწარმე ვერ აგვარებს ინდივიდულაურად
 1. სხვა ორგანიზაციებთან, დაწესებულებებთან და მთავრობასთან ხელმისაწვდომობა
 1. ბიზნეს ურთიერთობების დამყარება: ტენდერებში ერთობლივი მონაწილეობა და კონტრაქტორ მომარაგების ქსელთან თანამშრომლობა

 

კრიტერიუმები ოქროს წევრებისთვის:

 

იმისათვის რომ კომპანია გახდეს ოქროს წევრი უნდა იყოს:

 

-         ამბიციური და სამეწარმეო

-         სურდეს ექსპორტზე გასვლა

-         სურდეს გაყიდვების, ტექნიკური უნარების და დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდა

-         სურდეს მიიღოს უახლესი ინფორმაცია ავეჯის სექტორზე და სხვა მიმდინარე ბიზნეს საკითხებზე

-         იყოს ინოვაციიური  და სურდეს ახალი პროდუქტების დანერგვა  

-         სურდეს წვლილი შეიტანოს ავეჯის სექტორის განვითარებაში და ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებაში კლასტერის მეშვეობით

 

 

ოქროს წევრობა: 80 GEL ყოველთვიურადან 480GEL წელიწადში ორჯერ

ჩვეულებრივი წევრობა: 150GEL წელიწადში ერთხელ

also view