ბიზნესის წარმოება საქართველოში

ბიზნეს შესაძლებლობები


  • მდებარეობს ევროპის, აზიის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის გზაჯვარედინზე
  • წარმოადგენს „ერთი ქედი ერთი გზა“ (OBOR)/ „აბრეშუმის გზის“ ინივიატივის ნაწილს
  • საქართველომ აზერბაიჯანმა და ყაზახეთმა დააფუძნეს კონსორციუმი, რომელიც გვთავაზობს ერთიან სარკინიგზო ტარიფს შუა დერეფნის TITR ტრანს- კასპიის საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტზე (OBOR)
  • საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა საშუალებას იძლევა იყოს რეგიონალური სატრანსპორტო და ლოჯისტიკის ცენტრი ხელმისაწვდომობა მილიარდიან ადამიანის ბაზარზე

მზარდი ეკონომიკა

საქართველო – 2017

მოსახლეობა: ~ 3.7 მლნ

GDP: USD 15.2 bln* (2017)

GDP/Capita (PPP 2017*): ~ USD 10,650

GDP ზრდა: 4.8% (2017*)

FDI: USD 1.57 bln (2016)

ექსპორტი: USD 2.73 bln (2017)

იმპორტი: USD 7.98 bln (2017)

უმუშევრობის დონე: 11.8% (2016)

მზარდი ეკონომიკა

მარტივი და ბიზნეს მეგობრული საგადასახადო სისტემა

მსოფლიოს ერთ-ერთი მეგობრული საგადასახადო რეჟიმი

2004

2008

2009

2017

გადასახადების რაოდენობა
21
6
6
6
დღგ
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
შემოსავლის გადასახადი
12-20%
სოც. + შემოსავლის 32%>25%
სოც. + შემოსავლის 32%>25%
20.00%
სოციალური გადასახადი
33.00%
კორპორატიული მოგების გადასახადი
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
ნაწილობრივი და ინტერესის შემოსავლის გადასახადი
10.00%
10.00%
5.00%
5.00%
ქონების გადასახადი
1%-მდე
1%-მდე
1%-მდე
1%-მდე
არ არსებობს: სიმდიდრის გადასახადი, სამემკვიდრო გადასახადი ან ბეჭდის აუცილებლობა
ყველა გადასახადი არის თანაბარი
არ არსებობს: სახელფასო გადასახადი ან სოციალური დაზღვევის გადასახადი
ინდივიდების უცხოური წარმოშორის შემოსავალი მთლიანად განთავისუფლებულია
შეთანხმება ორმაგი გადასახადის თავიდან აცილების შესახებ 47 ქვეყანასთან
არ არსებობს კაპიტალის მოგების გადასახადი

რეგიონალური ჰაბი ბიზნესის წარმოებაში

რეგიონალური ჰაბი ბიზნესის წარმოებაში
0% საბაჟო გადასახადი 80% ზე მეტ იმპორტზე
0% საბაჟო გადასახადი ყველა ექსპორტზე
0% დღგ ყველა ექსპორტზე
მაქსიმალური საბაჟო გადასახადი 5-12% იმპორტზე
 Most Favored Nation (MFN) since 2000
  Ongoing feasibility study

ინფრასტრუქტურის განვითარება:  ტრანსპორტირება & და ლოჯისტიკა

3,5 მილიარდი აშშ. დოლარი იქნა გამოყოფილი საქართველოს მთავრობის მიერ საგზაო ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად.
ახალი ღრმა საზღვაო პორტის პოექტი
შესაძლებლობა Panamax and Post-Panamax ხომალდების მისაღებად
მაღალი მოცულობა - 100 მილიონ ტონამდე წლიური ბრუნვა
გაუმჯობესებული ლოჯისტიკური მომსახურები შესაძლებლობა
ინდუსტრიული კლასტერების შექმნის შესაძლებლობა
პირველი ფაზის განვითარების დაახლოებითი ღირებულება - 500 მილიოინი აშშ. დოლარი

საქართველოს რუკა ძირითადი სატრანსპორტო მარშრუტებითა და ობიექტებით:

PORTS ROADS RAIL ETC
გზის ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოდერნიზება, მთავარ გზატკეცილზე ტრანსპორტირების დროის 2 საათით შემცირება ( > 30%)