უკან წევრების გვერდზე

კნ სერვისი

მეწარმე, მასალის დამუშავება

ლაზოს ქ. #1, ავჭალის ხელოსანთა ქალაქი
vip359@mail.ru 591248550

შესახებ

კნ სერვისი ხელოსანთა ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ფლობს საკუთარ დანადგარებს და ემსახურება წვრილ მეწარმეებს. ამუშავებს მასალას და ვაჭრობს ნახევარფაბრიკატებით. წარმოადგენს შუალედურ რგოლს მასალის გამყიდველსა და მეწარმეს შორის.

სხვა წევრები